Gedragscodes flora- en faunawet

Bedrijfsdocumenten

Voor het uitvoeren van (onderhouds) werkzaamheden in het groen is er de gedragscode “Bestendig beheer (gemeentelijke) groenvoorzieningen” of  “Ruimtelijke ontwikkeling & inrichting ” ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland (Stadswerk) en de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) in het kader van de Flora- en faunawet. Deze gedragscodes zijn goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV). Vanaf juli 2008 dienen medewerkers in de openbare ruimte te handelen conform de richtlijnen van deze gedragscode.

Medewerkers van De Bloemengaarde beschikken over de desbetreffende certificaten.